Informatii Inscriere CNFR editia a XVIII-a

Înregistrările la Congresul CNFR editia a XVIII-a pot fi realizate prin utilizarea acestui sistem de Înregistrare Online. Înregistrarea la Congres devine validă odată cu primirea dovezii efectuării plăţii (copie a viramentului bancar sau confirmarea plăţii online prin sistemul EuPlătesc.ro in termen de 7 zile de la data inregistrarii) si se poate efectua exclusiv online, doar in perioada 06.03.2020 – 30.04.2021. Incepand cu 1 mai 2021 inregistrarile se vor face doar la fata locului.

Celor care se vor inregistra la fata locului NU le vor fi garantate materialele congresului cat si participarea la Cocktailul de Bun Venit; Plăţile pentru taxa de înregistrare pot fi efectuate online, prin transfer bancar sau la fata locului.

Vă rugăm să vă asigurați că efectuați plata în perioada de înscriere valabilă în momentul completării Formularului Online im maxim 7 zile de la data primirii proformei. Dupa indeplinirea formalitatilor legate de inscriere si plata veti primi un mail de confirmare inscriere la congres si factura.

Pentru inscrierile la fata locului se va aplica tariful din a 3-a perioada de inscriere si se va efectua doar cash.

Schimbarea/înlocuirea unui participant presupune o taxă de 10 Euro /persoană iar termenul de schimbare/înlocuire participant: 30 aprilie 2021; după această dată nu vor mai fi acceptate schimbări/înlocuiri. Participantul înregistrat/Compania Sponsor va anunţa în scris schimbarea/înlocuirea unui participant prin completarea Formularului-tip pus la dispoziţie de Pharma Business Services SRL şi trimiterea acestuia prin e-mail, la adresa: contact@cnfr2020.ro.

Pentru participanţii care nu se vor prezenta la Congres, taxa de participare nu se rambursează.

Tarife inregistrare

Categoria de participant Înscriere până la 30.11.2020 (taxă redusă) Înscriere în intervalul 01.12 - 31.03.2021 Înscriere după 01.04.2021 (taxa majorată)
Cadre didactice universitare (profesori, conferențiari) 120 € 150 € 180 €
Cadre didactice universitare (șefi lucrări, asistenți), doctoranzi, rezidenți 50 € 70 € 90 €
Farmacisti, medici, alte profesii din domeniu 120 € 120 € 200 €
Studenti Gratuit* Gratuit* 20 €
Persoane însoțitoare 50 € 50 € 50 €
Atentie
** Taxa va putea fi achitata si in numerar in perioada Congresului CNFR editia a XVIII-a, 26 - 28 mai 2021, la fata locului. Taxa va putea fi achitata online doar pana la data de 30 aprilie 2021.
Facturile fiscale vor fi emise si trimise prin email pe data de 30 a lunii in care s-a incasat plata.

Toate taxele de înregistrare includ TVA 19%.

Taxa de inregistrare pentru participanti include:

(1) Participarea la manifestările ştiinţifice; (2) Accesul în zona de e-Postere; (3) Materialele Congresului (ecuson, geanta, nominal, broşura "Program Final", Rezumatele Ştiințifice ale Congresului); (4) Accesul la expoziţia medicală specializată; (5) Participarea la Cocktail-ul de Bun Venit;(6) Accesul gratuit la automatele de apă şi cafea şi lunch box; (7) Certificatul de participare cu credite acordate de autoritățile competente.

Pachetul cu taxa pentru studenti include:

(1) Accesul la manifestările științifice; (2) Accesul în zona de e-Postere; (3) Materialele Congresului (ecuson nominal, broșura "Program Final", Rezumatele Ştiințifice ale Congresului); (4) Accesul la expoziția medicală specializată; (5) Accesul gratuit la automatele de apă şi cafea; (6) Certificatul de participare fără credite.

Pachetul gratuit pentru studenti include:

(1) Accesul la manifestările științifice; (2) Accesul în zona de e-Postere; (3) Ecuson nominal; (4) Accesul la expoziția medicală specializată; (5) Accesul gratuit la automatele de apă şi cafea; (6) Certificatul de participare fără credite.

Taxa pentru asistenti farmacie include:

(1) Participarea la manifestările ştiinţifice; (2) Accesul în zona de e-Postere; (3) Materialele Congresului (ecuson nominal, geanta, broşura "Program Final", Rezumatele Ştiințifice ale Congresului); (4) Accesul la expoziţia medicală specializată; (5) Participarea la Cocktail-ul de Bun Venit (6) Accesul gratuit la automatele de apă şi cafea şi lunch box; (7) Certificatul de participare cu credite acordate de autoritățile competente.

Taxa de persoana insotitoare include:

(1)Ecuson nominal; (2) Participarea la Cocktail-ul de Bun Venit; (2) Accesul gratuit la automatele de apă şi cafea.

Inregistrarile de grup:

Companiile care doresc să contracteze înregistrări de grup vor transmite o listă centralizată cu participanţii pentru care se solicită înscrierea; lista va fi întocmită într-un format-tip Microsoft Excel. Pentru informatii va rugam sa ne contactati la contact@cnfr2020.ro.

Atentie
Organizatorii se obligă să asigure geanta/rucsacul/mapa cu materialele Congresului numai participanţilor înscrişi până la data de 30.04.2021. Pentru participanţii înscrişi pe loc/la fata locului, geanta/rucsacul/mapa cu materialele Congresului va fi distribuit în limita stocu-lui disponibil.

Anulări şi rambursări•

Anularea înregistrării până la data 01 decembrie 2020: Taxa de participare încasată va fi returnată integral, mai puțin comisioanele bancare. Anularea înregistrării de la data de 01 decembrie 2020 până la data de 01 martie 2021: Organizatorii vor reţine suma de 35 € (TVA inclus) / participant din taxa de participare (excepţie făcând studenţii şi pensionarii, în cazul cărora nu se aplică niciun fel de penalizare). • Anularea înregistrării începând cu 1 aprilie 2021: Nu vor mai fi efectuate rambursări la taxa de participare, indiferent de categoria de înregistrare. Pentru anulari va rugam sa ne contacti la emailul contact@cnfr2020.ro.

Responsabilitate

Organizatorii nu pot fi traşi la răspundere pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale înregistrate pe perioada evenimentului, oricare ar fi cauza acestora. Dacă din motive independente de voinţa Organizatorilor sau care nu pot fi controlate (acte de terorism, manifestări meteorologice extreme, activităţi industriale) se modifică locul de desfăşurare a evenimentului ori programul ştiinţific sau chiar este anulat evenimentul, Organizatorii se obligă să reprogrameze în măsura posibilităţilor orice acţiune anunţată sau să găsească o altă locaţie, dar nu pot fi traşi la răspundere pentru costurile, pagubele sau cheltuielile suplimentare înregistrate de participanţii înscrişi. Dacă, din diverse motive obiective, justificate, precum şi cu anunţarea prealabilă în scris a participanţilor, Organizatorii decid să aducă modificări structurii anunţate a evenimentului (incluzând orice detalii de organizare), aceştia nu vor fi responsabili pentru costurile de transport, cazare sau de altă natură suportate deja de participanţi.

Prin inregistrarea la CNFR editia a XVIII-a prin formularul de inregistrare, se autorizeza compania Pharma Business Services Srl sa informeze pe viitor participantul, prin orice mijloace de comunicare, asupra tuturor evenimentelor organizate de aceasta sau de societăţile sale partenere, utilizând în acest scop datele personale conţinute de prezentul Formular.